Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện tổ chức thảo luận Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các đoàn thể nhiệm kỳ 2020 – 2025

      Chiều ngày 18/6, Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức thảo luận Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các đoàn thể nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên tiểu ban dự hội nghị….

 Toàn cảnh Hội nghị

      Tại hội nghị các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập trung vào các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV. Tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; công tác xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Các đại biểu đã tham gia các ý kiến về: công tác kiểm điểm đảng viên,tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, công tác xây dựng đảng, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân; đôn đốc các ban ngành, hoàn thành các biểu mẫu, bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ câu từ, số liệu cấu trúc báo cáo…

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Báo cáo dự thảo cần Có số liệu cụ thể, minh chứng cho báo cáo. Tiếp thu ý kiến của các thành viên trong phần hạn chế, tồn tại, bài học kinh nghiệm. Hoàn tất nội dung hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể để tổ giúp việc bổ sung vào báo cáo. Các thành viên của tiểu ban tiếp tục nghiên cứu dự thảo báo cáo để tham gia ý kiến để tổng hợp về tổ giúp việc hoàn thiện báo cáo./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà.

Đọc 316 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng