Print trang này

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà triệu tập Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Kế hoạch số 155-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

      Sáng ngày 12/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà triệu tập Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 01/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chỉ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND – UBND; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tới dự.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại cuộc họp

     Tại cuộc họp, các đại biểu được quán triệt, triển khai Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 01/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dung triển khai.

     Phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các xã, thị trấn bám sát điều kiện thực tế của địa phương trong thực hiện kế hoạch 155-KH/TU, ngày 01/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời quán triệt sâu sắc nội dung bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới từng cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là quán triệt những ý kiến, quan điểm mới trong việc chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp. Bám sát chỉ đạo của huyện, đặc biệt là chỉ đạo của ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương,…

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

 

Đọc 295 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà