Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về kiểm tra kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại huyện Hưng Hà.

       Chiều ngày 5/6, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Đức Hằng - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn về kiểm tra kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại huyện Hưng Hà. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyên ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện dự hội nghị…..

 

 Toàn cảnh Hội nghị

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện pháp lệnh dân chủ năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

       Thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI. Những năm qua, huyện Hưng Hà đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội. Đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, phát huy, nhiều việc được biết, được bàn, được giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện công khai các nội dung để nhân dân biết như: các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công chức, thủ tục hành chính… Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy. Quá trình thực hiện pháp lệnh về dân chủ đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ: gần dân, sát dân, hướng về cơ sở. Từ đó đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quốc phòng an ninh được giữ vững, cán bộ, đảng viên chung sức xây dựng nông thôn mới, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được phát huy.

       Thời gian tới, huyện Hưng Hà tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện  dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp lênh dân chủ cho cán bộ đảng viên và nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ nội dung về pháp lệnh dân chủ, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giair quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Gắn thực hiện nquy chế dân chủ với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chương trình cải cách hàng chính. Gắn thực hiện quy chế dân chủ ở sở với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá khái quát về thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm rõ hơn một số vấn đề về công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, nhất là thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, giám sát các công trình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, sát nhập thôn, khu dân cư, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi…

 Đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Hưng Hà thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí nêu rõ: Cần làm tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy trong tiếp công dân đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ. Phân loại các vụ việc để tiếp công dân, hòa giải ngay từ cơ sở. Yêu cầu phải có quyết định, kết luận theo thẩm quyền khi giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công khai các nhiệm vụ theo Pháp lệnh 34. Thực hiện các kết luận, chỉ đạo của công tác kiểm toán ở các địa phương, kiểm điểm, rút kinh nghiệm./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 333 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng