Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng

     Sáng ngày 23/5, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng về kết quả hoàn thiện, nâng cao các tiêu thí nông thôn mới ở cấp hyện và các xã đã về đích NTM, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; thủ trưởng phòng, ngành liên quan dự hội nghị….

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

       Sau khi nghe báo cáo kết quả hoàn thiện, nâng cao các tiêu thí nông thôn mới ở cấp huyện và các xã đã về đích NTM, các đại biểu đã tham gia ý kiến về: Tiêu chí quy hoạch, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, cơ chế lãnh đạo, nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ chế hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy phụ trách, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng ngành…

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nêu rõ:  cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về Nghị quyết 03của Tỉnh ủy : Kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch có lộ trình cụ thể để hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí. Trong lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại những tiêu chí về cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp thiết, theo thứ tự ưu tiên. Tiếp tục tuyên truyền về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nông thôn mới. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, kêu gọi các nhà tài trợ đầu tư xây dựng đảm bảo đúng lộ trình. Các xã rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới và thưc hiện theo Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực đầu tư, kiện toàn tổ công tác tháo gỡ cho những xã khó khăn, thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường và khuyến khích các xã đủ điều kiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 325 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng