Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

      Sáng ngày 21/5, Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền huyện, các đồng chí thành viên tổ giúp việc đã tới dự.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

       Tại hội nghị Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua đề cương dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, phòng, ban, ngành, đoàn thể ước thực hiện các chỉ tiêu về công tác  xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể theo từng ngành, lĩnh vực, đánh giá, nêu rõ các thành tựu nổi bật nguyên nhân của hạn chế, các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp đột phá trong giai đoạn 2020  2025. Hoàn thành trước ngày 10/6. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Thông báo thời gian, địa điểm, đơn vị làm việc với  Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

      Các đồng chí đại biểu tham gia ý kiến về  xây dựng bố cục đề cương dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, kế hoạch làm việc với một số đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, …

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất quan điểm về xây dựng đề cương xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, lựa chọn đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy để tiểu ban làm việc để đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngay sau hội nghị, các thành viên của tiểu ban tham mưu để xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo theo ngành lĩnh vực phụ trách. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng để tiểu ban hoàn chỉnh báo cáo./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 364 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng