Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Hoài Đức – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể,, Bí thư , Phó bí thư đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ chủ chốt 35 xã, thị trấn; Tập thể, cá nhân được khen thưởng trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  5 năm liền ( 2014 – 2018) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đã đến dự….

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Đ/c Bùi Xuân Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính tri huyện báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

       Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó sớm chủ động triển khai quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề học tập từng năm. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo chủ đề trong Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin nội bộ của huyện; Bản tin nội bộ của huyện xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời các cấp ủy đảng chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

     Xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống; trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 100% cơ quan, đơn vị đã tiến hành hoàn thiện các quy định liên quan đến đạo đức công vụ; bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá”.

        Các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và các nghị quyết Trung ương khoá XII, nghị quyết của cấp ủy các cấp, các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân (tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Minh Khai và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định); nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; những vấn đề gây bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết.

       Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nhiều phong trào và việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

      Qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực đến việc mỗi hành động, việc làm của cán bô đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hưng Hà. Chính kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện là minh chứng cụ thể.  Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; năm 2018, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) tăng 10,42% so với năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 21,33%; công nghiệp, xây dựng tăng lên 58,93%; thương mại, dịch vụ 19,74%). Đến hết năm 2018 đã có 33/33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước sạch toàn huyện đạt 94,7% số hộ.

      Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt kết quả tích cực, tiến bộ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2%.

      Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới, khẳng định vị trí then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực trên các mặt.

 Đ/c  Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng bằng khen của BTV tỉnh ủy cho đảng viên hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền ( 2014 – 2018)

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

      Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền ( 2014 – 2018); UBND huyện Hưng Hà tặng giấy khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nêu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 3 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh huyện đã có những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả; chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

      Công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện rà soát, bổ sung, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở cơ sở.

       Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 góp phần quan trọng thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; 3 năm qua, huyện nhà đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra,  tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Kính thưa các đồng chí!

     Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, thực sự  hiệu quả lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phát huy truyền thống của quê hương, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

    Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phải đồng thời với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng gắn với việc gương mẫu thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

       Hai là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung trọng tâm cho phù hợp, sát thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp kỷ cương, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm ở cơ sở.

     Ba là, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Lựa chọn và phát động thực hiện các chủ đề, các phong trào thi đua thiết thực, sát với điều kiện, thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

    Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực, địa bàn, các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội.

    Bốn là, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương bằng những hình thức đa dạng, phù hợp. Kịp thời biểu dương, khích lệ những tập thể cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động...

    Năm là, thực hiện tốt tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn kiểu làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

      Phát huy truyền thống quê hương và những thành quả đạt được trong thời gian qua, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 391 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng