Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận một số nội dung

     Chiều ngày 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận một số nội dung về kế hoạch, đề cương xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đề cương chi tiết xây dựng báo cáo chính trị trình tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Các đồng chí ủy viên tiểu ban văn kiện, tiểu ban công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tiểu ban Tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI….

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

      Để chuẩn bị các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện việc xây dựng các văn kiện dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện khóa XV trình đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI. Theo đó, Nội dung, thời gian thực hiện xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, xây dựng Đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết báo cáo chính trị. Nội dung, thời gian thực hiện việc xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm. Đề cương chi tiết xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia các ý kiến về bố cục, nội dung, các tiểu mục trong xây dựng đề cương chi tiết xây dựng báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lầm thứ XVI,…

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy  chỉ đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy hoàn thiện để ban hành cho các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục tiếp thu ý kiến của trí tuệ tập thể để đóng góp ý kiến để xây dựng  báo cáo chính trị của BCH đảng bộ huyện tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyên lần thứ XVI. 2 ban tiểu ban xây dựng kịch bản chi tiết để các ngành hoàn thiện. Các tiểu ban phân công trách nhiệm cho từng thành viên, các ngành, có thời gian, tiến độ, hòan thành. Các ngành xây dựng biểu mẫu, số liệu để báo cáo. Khẩn trương hình thành bộ máy giúp việc,các tổ giúp việc để đôn đốc, tổng hợp số liệu, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện công việc. Chi cục Thống kê thường xuyên cập nhật số liệu để xây dựng số liệu để các tiểu ban xây dựng báo cáo chính trị. Vướng mắc ở đâu, kịp thời báo cáo thường trực Huyện ủy. Xây dựng hệ thống bảng biểu, số liệu đầy đủ, rõ ràng, chậm nhất đến 25/5. Căn cứ chỉ đạo của trên để hướng dẫn các xã, thị trấn dự kiến, phân bổ số liệu. Ngay sau hội nghị, căn cứ vào đề cương, kế hoạch của huyện chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng đề cương, kế hoạch của địa phương. Cùng với tập trung chỉ đạo đại hội cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 401 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng