Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho các thành viên và tổ giúp việc

Chiều ngày 7/5, Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho các thành viên và tổ giúp việc. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phát biểu kết luận hội nghị

    

Căn cứ Quyết định số 910 - QĐ/HU, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã thành lập tổ giúp việc gồm 6 đồng chí do đồng chí Bùi Viết Tuấn - Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy làm tổ trưởng và xây dựng kế hoạch thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Về kế hoạch thực hiện, trước ngày 10/5/2019 Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện hoàn thiện đề cương đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Trước ngày 20/5/2019, các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện ước thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể theo từng ngành, lĩnh vực; ước thực hiện năm 2019, 2020; đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025.

Trước ngày 5/6/2019, Văn phòng Huyện ủy dự thảo báo cáo, xin ý kiến tham gia của các thành viên tiểu ban.

Về phân công nhiệm vụ các thành viện Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phụ trách chung, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Tiểu ban; quyết định triệu tập, chủ trì, kết luận các cuộc họp của Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí Phó trưởng Tiểu ban, các đồng chí Uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Phó Trưởng tiểu ban trực tiếp chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị báo cáo tổng kết, kiểm tra toàn bộ nội dung của dự thảo báo cáo của Tiểu ban; Thực hiện các nhiệm vụ của đồng chí Trưởng tiểu ban. Đồng chí Nnguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, ủy viên, chỉ đạo công tác tổng kết đánh giá thuộc lĩnh vực hoạt động của HĐND từ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV đến nay, ước thực hiện năm 2019, 2020; đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2026. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Uỷ viên, chỉ đạo công tác tổng kết đánh giá thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền từ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV đến nay, ước thực hiện năm 2019, 2020; đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025. Các đồng chí Uỷ viên tập trung đánh giá tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực do ban, phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị  mình phụ trách từ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV đến nay, ước thực hiện năm 2019, 2020; đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025 và tham gia ý kiến xây dựng báo cáo chung của Tiểu ban.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện yêu cầu các thành viên tổ giúp việc tổ chức quán triệt triển khai và hoàn thiện các báo cáo đánh giá tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025 thuộc các lĩnh vực đơn vị mình phụ trách một cách nghiêm túc, với ý thức chính trị, trách nhiệm cao và tích cực tham gia ý kiến xây dựng báo cáo chung của Tiểu ban để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà 

Đọc 683 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng