Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị các Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI.

     Sáng ngày 26/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị các tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành viên Tiểu ban Văn kiện của huyện đã tới dự….

Các đồng chí Lãnh đạo dự Hội nghị

Hội nghị các tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI

      Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập 3 Tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng nội dung, thời gian thực hiện việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và nội dung, thời gian thực hiện việc xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

       Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt trong địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, các doanh nghiệp căn cứ vào số lượng công chức, viên chức, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động liên hệ với UBND xã- thị trấn được phân bổ để hợp đồng, tiêu thụ lợn khỏe; Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức tiêu thụ giúp người chăn nuôi 10 kg lợn hơi trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5. Ban chăn nuôi thú ý xã chủ động phối hợp với các chủ trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rà soát lợn khỏe mạnh, liên hệ với cơ sở giết mổ đảm bảo thiết bị, dụng cụ để chế biến, giết mổ. Đài Truyền thanh- truyền hình huyện tăng thời lượng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân để nhân dân “ không quay lưng với thịt lợn”, tích cực sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày và chung tay giúp sức cho người chăn nuôi.

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

     Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI khẩn trương yêu cầu các bộ phận giúp việc thành lập các Ban giúp việc và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu đề ra.  Các xã - thị trấn ngay sau Hội nghị của huyện, triển khai bài bản ở địa phương, xây dựng kế hoạch và thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chi cục Thống kê huyện chủ động xây dựng hệ thống số liệu và biểu mẫu hướng dẫn các xã - thị trấn để hoàn thành báo cáo gửi về Văn phòng Huyện ủy trước ngày 10/5 tới…/.

 

Bùi Thủy

Đaì TT - TH Hưng Hà

Đọc 270 lượt
Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng