Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

       Sáng ngày 12/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hôi nghị; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, trưởng ban, phòng, ngành liên quan, thành viên tổ giúp việc BTV Huyện ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng huyện dự hội nghị…..

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hôi nghị

       Quý I, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo quân sự, quốc phòng được giữ vững. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc. Sự phối hợp của các cơ quan tư pháp được thực hiện  tốt, các tin báo, tố giác tội phạm, các vụ án hình sự được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo luật xử lý hành chính đạt kết quả tốt, điều trị thay thế bằng Methadone đạt hiệu quả tích cực. Công tác phòng chống, tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định tình hình chính trị, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phong cách, tác phong, lề lối làm việc được nâng lên. Đẩy mạnh việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố ý thức tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức trong thi hành nhiêm vụ. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, thanh tra, kiểm tra, giám sát, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Quý I, Thường trực Huyện ủy tiếp nhận 15 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh của đảng viên, công dân, trong đó chỉ đạo UBND huyện giải quyết 5 đơn, các xã, thị trấn giải quyết 10 đơn theo quy định. Trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 79 lượt với 106 lượt người về 53 vụ việc ở 25 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến về công tác an ninh trật tự, tín ngưỡng tôn giáo, bạo lực học đường, trẻ em bị xâm hại, tín dụng đen, tranh chấp đất đai, đoàn kết nội bộ, công tác giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại của công dân, công tác tiếp công dân, đối thoai trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, quản lý nhà nước và lĩnh vực tôn giáo, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện dân quân tự vệ, tinh thần trách nhiệm làm việc của cán bộ công chức, viên chức, công tác cán bộ, tuyển dụng giáo viên mầm non, …

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

         Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng nhất là vào những sự kiện chính trị trọng đại. Chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề tồn đọng ở các cấp, cơ sở để phân loại và giao nhiệm vụ cho các đơn vị xử lý theo thẩm quyền. Tập trung vào quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới, an ninh tôn giáo. Xử lý tình trạng tín dụng đen; can thiệp tham gia các hoạt động kinh tế. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ cơ sở, tạo đoàn kết, thống nhất trong thôn làng, xã, thị trấn. Chuẩn bị  nhân sự cho đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các ngành phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

 

 Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 397 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng