Print trang này

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Hà. Nổi bật

      Chiều ngày 27/2, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Hà. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thủ trưởng phòng ngành liên quan dự hội nghị….

Ảnh 1: Các đại biểu dự Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn phát biểu tại hội nghị.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trưc Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị. 

      Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,  XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ nét và toàn diện. 

         Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII: Nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp có chuyển biến tích cực. Qua kiểm điểm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng, đề ra các giải pháp thực hiện đánh giá đúng sự thật để các tổ chức đảng và đảng viên có ý thức trách nhiệm hơn với công việc được phân công phu trách. Thường xuyên nắm chắc và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh với các thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet. Khắc phục phai nhạt lý tưởng cách mạng; chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân, trung bình chủ nghĩa. Làm rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không có biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chất vấn trong đảng ở địa phương, đơn vị theo thông báo số 222 của Tỉnh ủy. Chất lượng các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Đổi mới cách đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, rà soát, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh thuộc thẩm quyền mình quản lý làm cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và sử dụng cán bộ. Huyện đã lấy phiếu tín nhiệm tại BCH Đảng bộ huyện đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân huyện đối với các chức danh do hội đồng nhân dân huyện bầu. Tổ chức  hội nghị quán triệt các nghị quyết về thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, triển khai, sắp xêp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ. Năm 2018, huyện đã sáp nhập 10 đơn vị trường thuộc 3 xã, thị trấn, 16 đơn vị trường 2 cấp học thuộc 8 xã, thị trấn, tổ chức lại 1 đơn vị trường THCS, sáp nhập Ban quản lý di tích lịch sử vào Trung tâm văn hóa, sáp nhập Trun g tâm dân số - KHHGĐ vào Trung tâm y tế…. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm thưc hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hanh kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Trong 3 năm, đã thực hiện kiểm tra đối với 44 tổ chức đảng,  giám sát đối với 57 tổ  chức đảng. Thực hiện nghiêm quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí Thư Huyện ủy với cán bộ và  nhân dân xã Minh Khai.

        Về thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị: Huyện ủy Hưng Hà đã quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tổ chức đăng ký và ký cam kết thực hiện. Trọng tâm là học tập theo chuyên đề, tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Văn hóa, thông tin, Đài TT – TH huyện, bản tin nội bộ huyện, trang thông tin điện tủ huyện tập trung tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua học tập đã có tác động tích cực đến các nhiệm vụ chính trị của huyện. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2018 tăng 10,42% so với năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực., 33/33 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trên 90 % hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch, Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,95 % Công tác xây dựng đảng tiếp tục đổi mới, khẳng định vị trí then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đổi mới về tư duy phương pháp, lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực trên các mặt; nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

      Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương huyện Hưng Hà đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XX, XII, Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị  một cách nghiêm túc, đạt kết quả tốt, tạo được sự lan tỏa trong Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 

       Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cụ thể hóa thành các tiêu chí cụ thể nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy; Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị để đánh giá những mặt được và hạn chế để bổ khuyết. Tập trung quán triệt đầy đủ hơn nữa để các tổ chức cơ sử đảng thấy được thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị 03, 05 là nhiệm vụ thường xuyên. Cụ thể hóa vào xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, pát huy dân chủ, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khếu nại, tố cáo của nhân dân, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. 

    Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo đoàn kiểm tra và hứa sẽ đoàn kết nỗ lực phấn đấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị để Nghị quyết, Chỉ thị đi vào cuộc sống../.

 

Trúc Lành - Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 471 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà