Ban tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1/2019

     Chiều ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1/2019. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Bùi Xuân Phóng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự hội nghị....

 Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên tháng 1/2019

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

           Dưới sự chỉ đạo đồng bộ của cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có chuyển biến rõ nét. Quá trình triển khai nhiệm vụ có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Kịp thời quán triệt, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được phổ biến những nội dung cần định hướng dư luận tuyên truyền trong năm 2019 như: Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh, của huyện năm 2019; các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác năm 2019; đặc biệt nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền Quý I năm 2019:kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019); 129 năm Ngày thành lập tỉnh; kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quy định thông qua tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 33, 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập chủ đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Không khí ra quân, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh đầu năm ở các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp; việc gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Xuân 2019; công tác tuyển chọn, giao quân năm 2019….

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin khái quát tình hình kinh tế -  xã hội của huyện năm 2018. Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ báo cáo viên các xã – thị trấn trong công tác tuyên truyền miệng, truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Duy trì nề nếp thông tin thời sự trong nước và quốc tế, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác báo cáo viên năm 2019, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu: Đội ngũ báo cáo viên các xã – thị trần tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của tỉnh, huyện năm 2019. Trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020;các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành TW, Bô chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII. Tuyên truyền việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2019; Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; phổ biến, tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo đại họi Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; Dự báo, nắm bắt diễn biến, tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở kịp thời, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng cho cấp ủy cơ sở; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ, đảm bảo chất lượng từng bước đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền…/.

 

 Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 277 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng