Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Nổi bật

Sáng ngày 16/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, Đồng chí Phạm Hồng Bàng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND dự hội nghị…….

Các đại biểu dự Hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018.

        Năm 2018, BCH Đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đưa ra các nghị quyết, chương trình hành động vào thực tiền và đề ra các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 21,33%; Công nghiệp, xây dựng tăng 58,93%, thương mại dịch vụ 19,74%. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, toàn huyện có 33/33 xã về đích nông thôn mới. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Chỉ đạo các ngành và 2 thị trấn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng đề án đặt tên đường, tên phố. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, tiến bộ, anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

        Công tác xây dựng đảng tiếp tục được đổi mới, khẳng định vị trí then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Toàn huyện có 13/62 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 21%. Chỉ đạo việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, cơ sở. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại trực tiếp Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Minh Khai và các xã, thị trấn thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân theo quy định.

       Năm 2019, BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,11%, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng các mô hình dân vận khéo, phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

 Đồng chí Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả mà Huyện Hưng Hà đạt được về công tác xây dựng Đảng năm qua đặc biệt là Huyện ủy Hưng Hà đã nghiêm khắc kiểm điểm những tồn tại hạn chế và gải pháp khắc phục tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà làm tốt công tác lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế. Tạo môi trường chính trị xã hội ổn định,  an ninh quốc phòng đảm bảo an sinh xã hội trọng tâm theo 3 Nghị quyết của Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn gắn thực hiện nghị quyết 03 về nông nghiệp. Tiếp tục quy hoạch cụm điểm công nghiệp. Chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, phổ biến chính sách của đảng, Nhà nước rộng rãi đến nhân dân. Kiểm tra, giám sát

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu CNXH, độc lập dân tộc, thực hiện nghiêm túc hiệu quả Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của huyện. Chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát động phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Làm tốt công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chuẩn bị  các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. , nhất là về nhân sự. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên hạt nhân là cán bộ lãnh đạo đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nêu cao trách nhiệm va năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng đảng viên là người có đạo và trực tiếp sản xuất. Thực hiện tốt bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định của Đảng ề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kịp thời kiểm tra, giám sát những vấn đè nổi cộm trong dư luận gây ảnh hưởng đến tâm trạng, tư tưởng của nhân dân.

      Trong công tác dân vận đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở, tăng cường thực hiện các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, quy chế giám sát, phản biện xã hội, quy định MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

     Tiếp tục tham mưu những chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, đẩy mạnh cải cách tư pháp, quan tâm công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, đè cao trách nhiệm cá nhân, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng địa phương.Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình.Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ, công chức phẩm chất đạo đức kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, cô cảm với công việc, lợi dụng chức vụ để gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đảng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc.

     Trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, các cấp, các ngành, đị phương tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ, thực hện đầy đủ các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để nhân dân vui xuân, đón Tết; chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm luật 14, Nghị định 36 của Chính Phủ, tăng cường đảm bỏ an ninh trật tự, an toàn giao thông ở các địa phương, đơn vị.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy khen thưởng cho 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khen thưởng cho tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

      Tại hội nghị, Huyện ủy Hưng Hà đã khen thưởng cho 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 16 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018./.

 

Trúc Lành – Văn Mạnh

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 271 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng