Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2019.

          Sáng ngày 7/01/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;  Đồng chí Trần Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Đồng chí Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện…

 Các đồng chí đại biểu dự lớp khai giảng 

Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai mạc lớp học.

         Trong thời gian 15 ngày, 80 đảng viên mới đến từ các Chi bộ, Đảng bộ trong toàn huyện đã được học tập và nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Thông qua chương trình bồi dưỡng sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của một người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trúc Lành.

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 446 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng