Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, Chi bộ Đài Phát thanh, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án nhân dân huyện tổ chức học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

          Sáng ngày 21/11, Tại trung tâm hội nghị huyện, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, chi bộ Đài Phát thanh, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án nhân dân huyện Hưng Hà tổ chức học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

 Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện, báo cáo viên cấp huyện truyền đạt các nội dung Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

 Cán bộ đảng viên tập trung học tập nghị quyết

          Trong 1/2 ngày, cán bộ đảng viên đã được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện, Báo cáo viên cấp huyện truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 29, số 30 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược an ninh mạng. Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tại các tổ chức cơ sở đảng.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 230 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng