Đoàn giám sát Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Thường trực Huyện ủy Hưng Hà về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

         Sáng ngày 19/11, Đoàn giám sát Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Hưng Hà về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với đoàn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủyp;  Đồng chí Vũ Văn Hạnh, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

          Đ/c Hà Công Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

                                                               Các đại biểu dự hội nghị

                              Đ/c Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

  Đ/c Nguyễn Trọng Lộ,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

          Để Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa XI đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong tăng cường xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu qủa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc trong nhân dân như: Giải phóng mặt bằng, đền bù, thu hồi đất, chính sách đối với người có công, đối tượng xã hội... Thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với công dân và duy trì nề nếp tiếp công dân hàng tháng; công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin của cá nhân, tổ chức liên quan. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trình độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, giao tiếp với công dân, thái độ phục vụ nhân dân. Đổi mới hoạt động và thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, phát triển kinh tế xã hội trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm toàn huyện có 236 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực để cán bộ đảng viên và nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh đạt huyện nông thôn mới vào năm 2015.

          Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến về làm rõ hơn kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa XI: Kết quả kiểm tra, giám sát; hiệu quả của thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hiệu quả của xây dựng các mô hình dân vận khéo, kết quả đối thoại trực tiếp với nhân dân, đường dây nóng; vai trò, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, ban vận động bảo vệ ANTQ, tuyên truyền các tín đồ, chức sắc tôn giáo  hoạt động của tổ chức Đảng và công đoàn trong các công ty, doanh nghiệp, chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội...    

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các thành viên củng cố thêm số liệu để minh chứng thêm cho báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Phát huy vai trò của công tác dân vận tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Khai thác các nguồn lực thanh toán nợ đọng sau nông thôn mới. Giải quyết dứt điểm nhưng vướng mắc ở cơ sở: giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, ... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Công Toàn,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận kết quả mà huyện Hưng Hà đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thái độ nghiêm túc của các thành viên trong đoàn trong thực hiện giám sát. Thời gian tới, Huyện Hưng Hà cần tăng cường công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giải quyết kịp thời những tồn tại, bức xúc trong nhân dân xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ Đảng viên, đoàn viên về  công tác dân vận. Đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận, các đoàn thể chính trị xã hội hướng về cơ sở; nâng cao năng lực đội ngũ  làm công tác dân vận. Tiếp tục xây dựng tốt các phong trào thi đua yêu nước và phong trào dân vận khéo. Từng bước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 27, 28 về công tác phản biện xã hội và phối hợp làm tốt công tác kiểm tra giám sát./.

 

Trúc Lành - Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 490 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng