Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sáng ngày 18/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; thành viên BCĐ, tổ giúp việc; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng và các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, lãnh đạo HĐND – UBND xã, thị trấn dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

 


 Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020


Tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. báo cáo nêu rõ: Sau nửa đầu nhiệm kỳ, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 9,19%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội 0,05%. Các tiềm năng, thế mạnh được khai thác ngày càng hiệu quả, kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện, bền vững. Giá trị sản xuất đạt bình quân 3.395 tỷ đồng/năm, tăng 12,5% so với giai đoạn 2010 - 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân 3,18%/năm vượt 0,22% so với mục tiêu Đại hội. Toàn huyện có 25 xã, thị trấn với diện tích đất tích tụ là 589,3 ha, chiếm trên 5% tổng diện tích canh tác. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá. Có 28 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp - TTCN, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.563 tỷ đồng. Hoạt động của 53 làng nghề, 04 xã nghề được UBND tỉnh cấp bằng công nhận duy trì ổn định. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, huy động nguồn lực, bảo đảm môi trường ổn định thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Công tác quản lý tài chính ngân sách, khai thác và sử dụng các nguồn lực được thực hiện thực hiện tích cực, thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Huyện và các xã – thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt kết quả to lớn. Sau khi huyện và 30/33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng, ban hành Kết luận số 02 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện, tập trung chỉ đạo 2 xã Kim Trung và Văn Lang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 32/33 xã. Công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống thiên tai được chú trọng. Giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện duy trì bền vững. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền thanh có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp y tế có chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội bảo đảm. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều tiến bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tinh giản biên chế, cải cách chế độ công chức, công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp... Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng có chiều sâu, hiệu quả, sát thực tế, tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thực hiện đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trong 3 năm (2016-2018) đã có 5/7 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra hằng năm.


Mục tiêu đến năm 2020, huyện Hưng Hà phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất gấp 1,55 lần trở lên so với năm 2015; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 58,64%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,53%; thương mại, dịch vụ 20,83%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; Tỷ lệ tăng dân số dưới 1,4%; sinh con thứ 3 trở lên dưới 10%/năm; Duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; Có 90% gia đình, 70% dòng họ, 85% thôn, làng, 90% cơ quan, đơn vị trở lên đạt danh hiệu văn hoá; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới giảm còn 0,47%; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; trên 90% gia đình có 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; Phấn đấu 90% trở lên chất thải rắn được thu gom và xử lý; 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mới thành lập có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định; Có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; Có 90% trở lên tổ chức chính quyền cơ sở đạt vững mạnh; Huyện và 100% số xã của huyện giữ vững chuẩn nông thôn mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, những khó khăn còn vướng mắc và đề xuất những giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đ/c Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kết quả huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ. Đồng thời đề nghị: Huyện tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch huyện để phát huy các lợi thế mới về: hạ tầng giao thông, du lịch, thương mại – dịch vụ. Tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất cây con giá trị kinh tế cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi hình thức sản xuất phù hợp với xã nông thôn mới. Quan tâm, chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới ban hành. Hỗ trợ xã Bắc Sơn về đích nông thôn mới trong năm 2018 và chỉ đạo các xã tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiểu mục, nâng cao các tiêu chí để đảm bảo công nhận lại và xây dựng huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Về công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết TW 4, 6, 7 khóa XII. Phát huy dân chủ, xây dựng kỷ cương, kỷ luật trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội trong thời gian tới.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.


Phát biểu kết luận hội, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, khó khăn cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Cấp ủy Đảng các cấp xác định nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình, hành động, kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt ở mức thấp so với Nghị quyết đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng ở địa phương, đơn vị. Tuyên truyền kết quả đã đạt được tạo sự thống nhất và quyết tâm cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2018. Tập trung những nhiệm vụ chủ yeeuus như: tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, khai thác nguồn lực thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Chủ động phòng chống thiên tai, triển khai thực hiện tôt kế hoạch sản xuất vụ đông, vụ mùa. Tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt các khâu trong tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, hoàn thành chỉ tiêu được giao.../.

Nguyễn Hương
Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 274 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng