Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tri

Sáng ngày 31/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai một số nhiệm vu trọng tâm thời gian tới. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thành viên Ban chỉ đao, tiêu ban chỉ đạo, tổ giúp việc; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã – thị trấn dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Đ/c Trung Tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện trình bày tóm tắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đ/c Trung Tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện trình bày tóm tắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trên cơ sở dự thảo báo cáo và mục tiêu của Nghị quyết và tình hình thực tế của mỗi địa phương, các đại biểu tập trung tinh thần, trí tuệ nghiên cứu, tham gia các nội dung để hoàn chỉnh báo cáo. Thời gian chậm nhất xong trước ngày 6/9 gửi về tổ giúp việc, văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nội dung khi đại biểu tham gia nên tập trung vào mục đích, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu Nghị quyết. Tham gia ý kiến cụ thể vào phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nửa nhiệm kỳ tới. Tổ giúp việc, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện vào báo cáo. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã thông báo kết luận của  BTV huyện ủy về một số cơ chế hỗ trợ trong sản xuất vụ đông 2018 – 2019 và phát triển nuôi cá lồng trên sông. Đối với vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, các cơ quan đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nội dung văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh, huyện về chống biểu tình, tuần hành trái pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình không để chủ động bất ngờ. Kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Phân công cán bộ thường trực và duy trì chế độ báo cáo teo quy định, giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 145 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng