Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận 32 - KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 9/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận 32 - KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 85 - KH/TU, ngày 16/7/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện Kết luận 32 - KL/TW về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và niệm vụ giải pháp thời gian tới.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh;  Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng bộ, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Thủ trưởng, Phó thủ trưởng phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Chủ tịch ủy ban MTTQ, báo viên Đảng bộ  xã, thị trấn….

 

 


Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị 

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt, triển khai toàn văn Kết Luận 32 - KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai  Kế hoạch số 85 - KH/TU, ngày 16/7/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình, Kế hoạch số 54 của Huyện ủy Hưng Hà

 

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt triển khai toàn văn Kết Luận 32 - KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai  Kế hoạch số 85 - KH/TU, ngày 16/7/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình, Kế hoạch số 54 của Huyện ủy Hưng Hà về thực hiện Kết luận 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Theo đó,  Huyện Hưng Hà tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí  và hành động trong nâng cao cảnh giác,  chủ động nhằm giữ vững an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội. Chăm lo đời sống vật chất,  tinh thần của nhân dân; kịp thời giải quyết  những khó khăn, phản ánh,  bức xúc của nhân dân đúng quy định của Nhà nước không để tồn đọng kéo dài. Nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong tuyên truyền đấu tranh với những luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch.

 

 Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh phát biểu Kết luận hội nghị

 

          Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh đã ghi nhận công tác quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, cụ thể của huyện Hưng Hà về đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng chí yêu cầu, huyện Hưng Hà thực hiện tổ hơn nữa Kết luận 32 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 85 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 54 của Huyện ủy Hưng Hà về tình hình an ninh trật tự. Xác định rõ vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Sự việc xảy ra ở đâu thì người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm. Làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chính trị xã hội. Giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Lắng nghe ý kiến nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về an ninh trật tự tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 360 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng