Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV tổ chức Hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV

Sáng ngày 10/7/2018, Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV tổ chức Hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo dự Hội nghị.

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV chủ trì hội nghị

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe tổ giúp việc Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV báo cáo dự thảo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Các đại biểu đã tham gia các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ tập trung vào những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2018 – 2020. Thống nhất cập nhậ số liệu báo cáo, hình thức thể hiện, đánh giá những tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội,….

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nêu rõ: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo bằng văn bản. Tập trung tham gia về kết cấu, bố cục, câu chữ, số liệu. Ý kiến đóng góp có thể đánh giá ngành, lĩnh vực phụ trách và những vấn đề nêu trong báo cáo. Nhằm làm nổi bật kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua và những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp, định hướng thực hiện thời gian tới. Mọi ý kiến tham gia đóng góp gửi về tổ giúp việc, văn phòng Huyện ủy, UBND huyện trước ngày 15/7. Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến và hoàn thiện báo cáo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong tháng 7. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng gợi mở một số nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo cần thống nhất lại số liệu, kết cấu báo cáo, có điểm nhấn chỉ rõ phần đánh giá chung, nguyên nhân, tồn tại, bài học kinh nghiệm nổi bật được bản sắc của huyện Hưng Hà. Chú ý đến những chỉ tiêu thay đổi, báo cáo ngắn gọn dễ nhớ. Chú trọng đến phương hướng nhiệm vụ, hoạch định những định hướng phát triển kinh tế xã hội, du lịch văn hóa tâm linh, duy trì phát huy những giá trị văn hóa. Xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Chủ động nắm tình hình, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đảm bảo an ninh quốc phòng không để bị động bất ngờ. Tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết để rút kinh nghiệm liên quan đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 604 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng