Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 28/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tổ chức sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Thủ trưởng một số phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của BCH Đảng bộ huyện…Sau khi nghe, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời tham gia ý kiến thống nhất nội dung vào hoàn chỉnh các báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời khái quát, đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của huyện. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trong sản xuất nông nghiệp sớm hoàn thành đề án, triển khai thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quy hoạch 2 – 3 vùng sản xuất tâp trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xây dựng  cơ chế khuyến khích phát triển phong trào nuôi cá lồng. Các ngành liên quan, xã – thị trấn rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch hoàn thiên các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Khai thác mọi nguồn nước thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Phát triển đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân và hỗ trợ, tạo điều kiện giúp xã Bắc Sơn về đích nông thôn mới. Tập trung hoàn thành quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Đồng Tu. Tiếp nhận và khai thác hiệu quả nhà máy xử lý nước thải Phương La và hoàn thành quy hoạch chung 2 thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân. Đối với thương mại – dịch vụ cần đôn đốc, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoành thiện xây dựng chợ thị trấn Hưng Hà. Rà soát, điểu chỉnh quy hoạch các xã nong thôn mới phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quân sự địa phương. Chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng tình hình kích động nhân dân gây mất trật tự an ninh. Thực hiên Nghị quyết 19 hội Nghị Trung Ương VI… Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội năm 2018./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 571 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng