Huyện ủy Hưng Hà thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng

Ngày 21/6, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ(BTV) Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí UV BTV Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Thủ trưởng một số phòng, ngành của huyện dự hội nghị.


Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số dự thảo báo cáo: Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018…Sau khi nghe, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu làm rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời tham gia ý kiến thống nhất nội dung vào hoàn chỉnh các báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị và công tác chuẩn bị báo cáo của UBND huyện. Đồng thời khái quát, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị. Điều chỉnh, hoàn thiện các báo cáo theo quy định./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 459 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng