Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Huyện ủy Hưng Hà về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020 Nổi bật

Sáng ngày 7/6, Đoàn công tác của Ban thường vụ(BTV) Tỉnh ủy Thái Bình  do đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo HĐND – UBND Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh đã làm việc với Huyện ủy Hưng Hà về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tình hình kinh tế xã hội và việc thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2018. Dự và làm việc với đoàn có: Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy;  Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan của huyện.

Đ/c Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 


Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Huyện ủy Hưng Hà

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Tổng giá trị sản xuất bình quân ước đạt: 13.368,497 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng 9,33%/năm, vượt 0,18% so với mục tiêu Đại hội và vượt 0,86% kế hoạch Tỉnh giao; Thu nhập bình quân đầu người 41,1 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện, chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. 25 xã – thị trấn đã thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất với diện tích 589,3 ha. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Đã có 28 dự án đầu tư mới vào lĩnh vực sản xuất CN – TTCN với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.563 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được triển khai thực hiện hiệu quả, 32 xã và huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Chương trình nước sạch nông thôn được tập trung thực hiện, đã có 77,5% tỷ lệ người dân đấu nối sử dụng nước sạch. Công tác quản lý điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ. Các tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật phục vụ nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của nhân dân. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với thực hiện 2 bộ tiêu chí “ Dạy tốt - Học tốt” và “ Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng” thực hiện hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách đối với người, gia đình có công và đối tượng xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng chế độ. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Nhiệm vụ quân sự quốc phòng được tăng cường, thực hiện nghiêm túc. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức Đảng. Qua kết quả đánh giá phân loại hàng năm có: 71,3% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, gần 90% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh phù hợp với điều kiện của huyện để thực hiện nhiệm vụ; Phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với việc quy vùng sản xuất tập trung và tích tụ ruộng đất; Đẩy mạnh phát triển CN – TTCN, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 13%/năm trở lên; Phát triển thương mại dịch vụ, du lịch theo hướng văn minh, hiện đại; Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh, phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân…. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội và việc thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản huyện Hưng Hà 5 tháng đầu năm 2018. Tập trung thảo luận, phát biểu cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới của huyện Hưng Hà.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà đạt được trong hơn 2 năm qua. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đề nghị: Huyện Hưng Hà cần đánh giá tổng quan về huyện sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, chú trọng đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu, những nhiệm vụ, giaie pháp, chương trình hành động, khai thác tiềm năng lợi thế của huyện. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như: Quy hoạch phát triển sản xuất, văn hóa du lịch, khai thác lợi thế tuyến đường giao thông Thái Bình – Hà Nam thành thế mạnh của huyện. Trong sản xuất nông nghiệp cần nghiên cứu hình thức sản xuất mới theo hướng tích tụ, tập trung ruộng đất, kêu gọi đầu tư. Hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu. nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản, nâng cao các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tư, quốc phòng địa phương. Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, cải cách tư pháp. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 350 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng