Thường trực HĐND huyện Hưng Hà giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021

       Chiều ngày 29/5, Thường trực HĐND huyện Hưng Hà đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; Các đồng chí Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; Thủ trưởng một số phòng ban ngành liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn dự hội nghị.

Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

      5 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện, đã tích cực đổi mới hoạt động, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng luật định. Các hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện theo hướng tăng cường đổi mới, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ của HĐND huyện. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND và UB MTTQ các cấp. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức tiếp xúc cử tri theo đúng luật định tại 4 điểm tiếp thu 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp 90 lượt công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện giám sát trên các lĩnh vực cử tri quan tâm. Thường trực HĐND huyện đã ban hành 2 quyết định, 2 kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan dân cử ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

       Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện cho Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã phát biểu trao đổi, thảo luận cùng tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tập trung vào các nội dung như: như việc tổ chức kỳ họp, thời gian tổ chức; tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, vấn đề. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu và trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp….

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả của Thường trực HĐND, các ban HĐND đạt được. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ chức tiếp xúc cử tri, giám sát các chuyên đề mà cử tri quan tâm, tập trung các vấn đề trong xây dựng nông thôn mới, chương trình nước sạch, nợ xây dựng cơ bản. Tổ chức kỳ họp HĐND xã – thị trấn xong trước ngày 31/7/2018./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 562 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng