Huyện ủy triển khai chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020

      Chiều ngày 9/5, Tiểu ban chỉ đạo sơ kết lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị triển khai công tác chuẩn bị cho công tác sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Huyện ủy triển khai công tác chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15,
nhiệm kỳ 2015 – 2020.

      Để chuẩn bị tốt cho công tác sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban thường vụ huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá về kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết trên từng lĩnh vực cụ thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát vào các chỉ tiêu của Nghị quyết và nhiệm vụ mới thực hiện như nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện chỉ thị 04 của UBND tỉnh và kế hoạch 19a của UBND huyện, việc đấu nối sử dụng nước sạch, công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 39a…từ đó đánh giá và đề ra nhiệm vụ bảo đảm toàn diện, khách quan, sát thực tế.

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo các đồng chí thành viên tiểu ban chỉ đạo sơ kết lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị bám sát nhiệm vụ đã được phân công phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện để tổng hợp xây dựng báo cáo trên từng lĩnh vực cụ thể, sát với thực tiễn trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 238 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng