Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện, đảng bộ quân sự huyện,… học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

      Sáng ngày 19/4, Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện, đảng bộ quân sự huyện, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự, Chi bộ đài Phát thanh học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

      Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết: khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số giải pháp trong thời gian tới.

Đông đảo cán bộ đảng viên tham gia lớp học Nghị quyết

      Đây là những nội dung có ý nghĩa sâu sắc góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng tác phong, phong cách của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Sau lớp học, đảng viên viết bài thu hoạch phù hợp với nhiệm vụ cơ quan công tác, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 216 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng