Print trang này

Sức bật xuân mới của Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà

      Khi những cánh én báo hiệu mùa xuân đã về, bầu trời bừng sáng sắc xuân hòa bình trong nền mây yên ả của làng quê nông thôn mới. Càng gợi lên trong tâm thức mọi người dân hướng về Đảng, Bác Hồ kính yêu. Nhìn lại năm Đinh Dậu, bằng sự chung sức đồng lòng của cán bộ đảng viên trong huyện, những quyết sách mang tính khả thi cao của Ban Thường vụ Huyện ủy hợp ý đảng lòng dân tạo tiền đề để đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã giành được những thắng lợi quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đảng; tạo sức bật cho năm 2018 – năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Trung tâm huyện Hưng Hà

     Với phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, BCH đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân  phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tích tụ ruộng đất, nâng cao hệ số sử dụng đất và giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác.

        Để tạo thế bền vững trong phát triển kinh tế, huyện Hưng Hà xác định mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh; phát triển nghề, tiểu thủ công nghiệp theo Nghị quyết 219 của BCH Đảng bộ huyện là hướng đi đúng đắn. Duy trì, mở rộng nghề hiện có, du nhập nghề mới về địa phương, đa dạng hóa các ngành nghề, giải quyết lao động địa phương. Cải cách thủ tục hành chính, có nhiều cơ chế chính sách kêu gọi các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp. Đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hướng tới người lao động có tay nghề giỏi tiếp cận với khoa học tiên tiến trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường và xuất khẩu.

        Trong công tác xây dựng Đảng, đảng bộ huyện luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hướng về cơ sở. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

        Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ. Luôn thể hiện tính dân chủ, công khai trong công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ TSVM.

      Từ đó, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ; đảng bộ. Sự thống nhất giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân. Với phương châm hướng về cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân. Khi thực hiện nhiệm vụ đã huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, luôn phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện dân chủ, công khai trên tất cả các lĩnh vực... Qua đó đã xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ, đảng bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực lôi cuốn, thúc đẩy các phong trào...

       Nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. BCH Đảng huyện nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục huy động góp công, góp sức, hiến kế chỉnh trang bộ mặt nông thôn; nâng cao chất lượng các tiêu chí. Quy ước, hương ước của các thôn làng tiếp tục được sửa đổi phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng thôn làng kiểu mẫu.

      Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở, động lực để cán bộ và nhân dân Hưng Hà tiếp tục có những đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 456 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng

mới nhất từ Hungha.gov.vn