Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hưng Hà khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2018

       Sáng ngày 8/1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Ban xây dựng đảng của Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 đảng viên mới khóa I năm 2018.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2018

       Tham gia khóa học, các học viên được học tập và nghiên cứu 3 chuyên đề: Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên Thế giới; Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I.

       Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới có thêm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn về vai trò, sứ mệnh của Đảng cộng sản Việt Nam, từ đó nêu cao trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 602 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng