Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

      Sáng ngày 29/12, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Đinh Bá Khải – Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị giao ban

        Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của cán bộ giảng viên trung tâm, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận  chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phối hợp với các Ban của Huyện ủy tham mưu với Ban thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị cơ sở. Mở 69 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ, các đoàn thể, giáo dục đạo đức cách mạng, chủ nghĩa yêu nước; bồi dưỡng bí thư chi bộ, nông thôn mới… Phối hợp với ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên giáo ở cơ sở…

      Năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện duy trì tốt công tác hoạt động, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp quản lý, hình thức giảng dạy lý luận chính trị. Phối hợp với các ban ngành, các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác  mở lớp đảm bảo chỉ tiêu người học và nâng cao chất lượng học tập của học viên./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 625 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng