BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017

       Sáng ngày 28/12, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 đối với tập thể và từng các nhân đồng chí ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, đánh giá phân loại đối với các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đ/c Đặng Thanh Giang – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã về dự, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội nghị.

Hội nghị BTV Huyện ủy kiểm điểm tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017.

      Năm 2017, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất ước tăng 10,64%, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, công tác thu hút, mời gọi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bước đầu đạt kết quả tốt, công tác quản lý đất đai được tăng cường chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được nâng lên,  trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được tăng cường, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động nền nếp, hiệu quả.

     Tại hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng cá nhân đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 800 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng