Huyện uỷ Hưng Hà nâng cao vai trò lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ Hưng Hà có 62 tổ chức cơ sở đảng. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Hưng Hà luôn đề cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

          Việc triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ được các Đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiêm túc, từ xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt học tập và thực hiện, do đó có sự thống nhất cao với đường lối, quan điểm của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

           Cùng với công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho cán bộ, Đảng viên, Đảng bộ Hưng Hà luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh ở cơ sở gắn với xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư và cơ quan, đơn vị. Đảng bộ huyện Hưng Hà nâng cao vai trò lãnh đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện; tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt vào ngày 03 hàng tháng theo thông báo của ban Thường vụ tỉnh Ủy và thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm. Ban tổ chức Huyện ủy đã tham mưu với Thường trực Huyện uỷ và Ban thường vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Thực hiện nghiêm túc quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng chọn cử 32 cán bộ đi đào tạo, bồ dưỡng ở các trường trong và ngoài Tỉnh. Công tác Đảng viên luôn được quan tâm, thực hiện tốt việc khen thưởng và trao tặng huy hiệu Đảng. Tổ chức 4 đợt trao tặng huy hiệu Đảng cho 885 Đảng viên, kết nạp 254 Đảng viên mới, tăng 64,2% so với cùng kỳ. Công tác bảo vệ chính trị luôn được thường trực Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, cấp uỷ, chính quyền, các ngành làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên. Do vậy, năm 2013, Đảng bộ Hưng Hà đã có 57 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 15,6% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 66,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cho biết:
           “Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Hưng Hà còn nâng cao vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp, định hướng, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân đổi mới tư duy, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Qua đó, giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực: Tổng giá tr sản xuất ước đạt 10.118,6 tỷ đồng, tăng 8,79% so với năm 2012 .Trong đó nông, lâm, nghiệp và thủy sản đạt 3.098,1 tỷ đồng, tăng 0,81%, sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 5.181,6 tỷ đồng, tăng 14,3%,  kinh doanh dịch vụ đạt 1.838,8 tỷ  đồng, tăng 8,51%. Tỷ trọng nông – lâm nghiệp và thuỷ sản giảm xuống còn 31,61%, công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng cao 50,48%, thương mại dịch vụ 17,91%.Thu ngân sách Nhà nước đạt 803 tỷ đồng, đạt 155% dự toán. Trong công cuộc xây dựng  nông thôn mới, các xã, thị trấn đã tập trung thực hiện khá tốt, xã Hồng Minh được công nhận đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới theo QĐ số 19của UBND Tỉnh. Các Đảng bộ cơ sở đã tích cực động viên cán bộ, Đảng viên và nhân dân góp công, góp của để xây dựng đường giao thông  nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.

 

 
 
Các xã, thị trấn trong huyện đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng
  
             Song song với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện còn chú trọng lãnh đạo trong lĩnh vực VHXH, ANQP. Ngành giáo dục và đào tạo có bước phát triển bền vững xếp thứ 3/8 huyện, thành phố. Công tác chăm sóc sức khỏe, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo,các hoạt động văn hóa – thông tin – thể thao có nhiều khởi sắc,qua bình xét đã có 74,4% gia đình, 59% dòng họ, 38% thôn, làng đạt danh hiệu văn hoá. Tình hình an ninh trật tự và trật tự ATXH được giữ vững,tạo tiền đề cho kinh tế xã hội phát triển bền vững.”
 
 

 

Khu đô thị mới huyện Hưng hôm nay
 
             Năm 2014, Đảng bộ Hưng Hà tiếp tục lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, đa dạng hoá các hình thức và mời gọi đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng đường giao thông trong các thôn làng và hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất 11.153 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,23%. Tỷ lệ sinh dưới 1,4%, trong đó tỷ lệ người sinh con thứ 3 dưới 10%. 80% gia đình, 55% dòng họ, 65% thôn, làng, 80% cơ quan, đơn vị trở lên đạt chuẩn văn hoá, 55% trở lên tổ chức chính quyền cơ sở đạt vững mạnh và 57 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Phát huy truyền thống cách mạng của vùng     quê văn hiến, văn hóa yêu nước và cách mạng kiên cường, huyện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy kết quả đạt được trong năm 2013, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất phấn đấu dành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014 ./
 
Bài& ảnh: Nguyễn Hải Hưng
Đài phát thanh Hưng Hà
Đọc 3886 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng