Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

     Sáng ngày 27/11/2017 tại xã Văn Cẩm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri với đại biểu cử tri 17 xã trong huyện Hưng Hà gồm: TT Hưng Hà, Minh Khai, Văn Lang, Kim Trung, Hồng Lĩnh, Thống Nhất, Đoan Hùng, Hùng Dũng, Văn Cẩm, Điệp Nông, Duyên Hải, Dân Chủ, Chi Lăng, Hòa Bình, Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô và đại biểu khối cơ quan.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đại biểu Quốc hội (thứ 2 từ trái sang); Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (thứ nhất bên trái); Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thứ nhất bên phải) cùng đoàn đại biểu Quốc hội dự tiếp xúc cử tri

Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Nhường – Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội với cử tri

    Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đại biểu Quốc hội; Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Nhường – Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại biểu Quốc hội; Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Nguyễn Nhật Vinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

     Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Nhường – Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã báo cáo kết quả chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, nghe cử tri phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Quốc hội, Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

    Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa tới sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để nông dân đầu tư tích tụ ruộng đất, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự ATGT; làm tốt công tác chăm lo giúp đỡ người có công với cách mạng và chính sách an ninh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đại biểu Quốc hội trả lời và tiếp thu một số vấn đề mà cử tri quan tâm

        Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đại biểu Quốc hội đã trả lời 9 vấn đề về Môi trường, kinh tế, 3 vấn đề về văn hóa, xã hội, 1 vấn đề về an ninh, quốc phòng mà cử tri quan tâm; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đạt được trong 11 tháng qua; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển tới Quốc hội trong kỳ họp tới .

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

 Nguyễn Hải Hưng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 387 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng