483 Chi bộ cơ sở của huyện Hưng Hà bầu 1869 cấp ủy cơ sở

      Đại hội Chi bộ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2017, do vậy, Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành Công văn số 499 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch Đại hội. Hướng dẫn chuẩn bị báo cáo, dự kiến nhân sự bầu ban chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ. Tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2020. Kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh. Đến nay, 483/483 Chi bộ cơ sở của huyện Hưng Hà đã hoàn thành tổ chức Đại hội. Bầu 1869 đồng chí cấp ủy viên, trong đó, khối xã 1685 đồng chí, khối cơ quan 171 đồng chí, khối doanh nghiệp 13 đồng chí. Tỷ lệ cấp ủy Chi bộ được trẻ hóa, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị được nâng lên.  Trong đó nữ chiếm 28,3%, trình độ đại học, trên đại học chiếm 30,3%, trình độ lý luận trung cấp, cao cấp chính trị chiếm 33,7%.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Hưng Hà

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 390 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng