Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Nguyễn Thị Lạng – thị trấn Hưng Nhân

       Chiều ngày 7/11, Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã về thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Nguyễn Thị Lạng, sinh năm 1921, sinh hoạt tại Chi bộ Khu Đặng Xá - Đảng bộ thị trấn Hưng Nhân. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy – UBND thị trấn Hưng Nhân…

Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện (thứ 2 bên trái ) trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Nguyễn Thị Lạng – Khu Đặng Xá, thị trấn Hưng Nhân.

      Đồng chí Nguyễn Thị Lạng, Khu Đặng Xá, thị trấn Hưng Nhân được kết nạp vào Đảng  ngày 5/10/1947. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng cũng như công tác tại địa phương, Đảng viên Nguyễn Thị Lạng luôn tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua; giáo dục con cháu, người thân tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Sau khi trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã chúc Đảng viên Nguyễn Thị Lạng luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng để con cháu và Đảng viên học tập, noi theo…..

Văn Học

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 408 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng