Đoàn đại biểu HĐND tỉnh – HĐND huyện tiếp xúc cử tri với ngành giáo dục huyện Hưng Hà

     Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch số 12 của HĐND tỉnh, chiều ngày 20/10/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh – HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với ngành giáo dục huyện Hưng Hà.

     Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên – Bí Thư Huyện ủy; Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy – Đại biểu HĐND huyện ; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện – Đại biểu HĐND huyện; Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Đại biểu HĐND huyện; Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND huyện cùng các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện tới dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện dự hội nghị tiếp xúc cử tri

      Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện phát biểu định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục Hưng Hà thực hiện trong thời gian tới để cử tri phát biểu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tại buổi tiếp xúc cử tri, hầu hết các ý kiến đề nghị huyện và tỉnh quan tâm hơn nữa về kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp cho những xã khó khăn về ngân sách. Có cơ chế cho giáo viên hợp đồng được đóng bảo hiểm xã hội để các thầy cô giáo yên tâm công tác.

      Tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri theo 2 nhóm, 4 vấn đề đó là: Cơ sở vật chất trường học và giáo viên hợp đồng chưa được đóng BHXH; đầu vào của các trường sư phạm điểm tuyển còn quá thấp vì vậy bắt buộc phải đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý đang công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo bộ tiêu chí UBND huyện đã ban hành./.

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 506 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng