Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

     Sáng ngày 04/8, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 119- NQ/HU ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “ Tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên”. Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Ngô Thị Kim Hoàn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Trần Trung Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND- UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã- thị trấn, Bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện cùng đảng viên đảng bộ khối cơ quan Huyện ủy đã tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Hưng Hà và đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Ngô Thị Kim Hoàn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 119 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Đ/c Bùi Xuân Phóng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XII và chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

     Tại Hội nghị, trên 300 đại biểu được học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương năm gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh doanh nhà nước; Nghị quyết số 119 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XII và chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ năm là những Nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế- xã hội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cấp ủy phải xác định việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 119 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/ 2017, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 119 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cùng với đó, cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội những tháng cuối năm 2017, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, nhất là ở các công trình trọng điểm của huyện như: Quốc lộ 39, đường 453…để sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công các hạng mục, đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 theo hướng dẫn của Ban tổ chức Huyện ủy. Tập trung cho công tác phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thực hiện nếp sống vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển, kinh tế, văn hóa- xã hội ở địa phương./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 516 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng