Công an huyện Hưng Hà học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

     Sáng ngày 29/5, Công an huyện Hưng Hà tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 122 cán bộ, Đảng viên.

Đ/c Trần Thị Vân – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy truyền đạt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Cán bộ, Đảng viên Công an huyện tham gia học tập.

     Nội dung chuyên đề gồm: quan niệm của Hồ Chí Minh, những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ hiện nay. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, liên hệ thực tiễn trong lực lượng Công an nhân dân. Thông qua học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn kết xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Nguyễn Hương – Văn Học

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 472 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng