Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện, Đảng bộ quân sự,… tổ chức học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa

     Chiều ngày 22/5, Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện, Đảng bộ quân sự, chi bộ Đài Phát thanh, Viện kiểm soát, Tòa án, Thi hành án dân sự huyện tổ chức học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Với những nội dung về quan điểm của Bác về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự phê bình và phê bình trong Đảng; tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và 5 nhóm giải pháp của Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện truyền đạt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Đảng viên các Đảng bộ, chi bộ học tập chuyên đề năm 2017 “về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” 

     Sau lớp học, cán bộ Đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ áp dụng vào thực tế cuộc sống, công tác, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 253 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng