Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 28/12/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã tới dự khai mạc hội nghị; Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy- HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; cán bộ chủ chốt, báo cáo viên đảng bộ các xã, thị trấn đã tới dự.

 

Các đồng chí đại biểu học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững…

Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Sau hội nghị cán bộ của huyện các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 24 của Huyện ủy về chuyên đề “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức học tập qua giờ học toàn tỉnh trên sóng phát thanh và truyền hình Thái Bình từ 20 giờ 10 phút ngày 30/12/2016. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cụ thể, xác định rõ những việc cần làm ngay và những việc làm theo lộ trình, làm rõ nguyên nhân của sự suy thoái, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm, chú trọng đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái nộ bộ, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, vận dụng,  chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của  Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

Trúc Lành - Cao Mừng

Đài TTTH Hưng Hà

Đọc 464 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng