Đảng bộ thị trấn Hưng Hà trao huy hiệu Đảng đợt 2/9 và tổ chức học tập Nghị quyết XII của Đảng

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Đảng bộ thị trấn Hưng Hà trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên đợt 2/9

Sáng ngày 31/8, Đảng bộ thị trấn Hưng Hà trao huy hiệu Đảng cho 24 Đảng viên đợt 2/9 và tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 118 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân giai đoạn 2016 - 2020 đến năm 2025. Thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của BCH Đảng bộ huyện và Đảng bộ thị trấn Hưng Hà. Theo đó, Đảng bộ thị trấn Hưng Hà tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, xây dựng chính quyền, đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 1976 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng