Xây dựng Đảng
Sáng ngày 30/5, Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể do Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND…
Sáng ngày 29/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ làm công tác  kiểm tra,…
        Sáng ngày 28/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do Đ/c Đinh Trọng Xá - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp…
     Sáng ngày 23/5, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng về kết quả hoàn thiện, nâng cao các…
      Sáng ngày 21/5, Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm…
Page 5 of 56