Xây dựng Đảng
       Sáng ngày 16/8,  Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện  Khai mạc  lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác…
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nội dung. Featured
      Sáng ngày 16/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nội dung về quy chế quản lý, khai thác, sử dụng khu lưu…
     Chiều ngày 13/8, xã Duyên Hải tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy  và Đồng chí Chủ tịch UBND xã với nhân dân thôn Bùi…
Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị  Ban Thường vụ thảo luận dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bô huyện lần thứ XVI,  nhiệm kỳ 2020 – 2025 Featured
      Sáng ngày 8/8, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần…
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai kiểm tra công tác  lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 119 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên. Featured
      Sáng ngày 5/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 119 của…
Page 1 of 55