Xây dựng Đảng
Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị các Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Featured
     Sáng ngày 26/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị các tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đ/c Vũ Kim…
Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và Khoa giáo quý I; triển khai nhiệm vụ  trọng tâm quý II/ 2019 Featured
       Chiều ngày 24/4, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và Khoa giáo quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư…
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị Ban Bí thư ( Khóa XII), Nghị quyết 05 ngày 18/3/2019 của BTV Tỉnh ủy Featured
        Chiều ngày 17/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị…
       Sáng ngày 12/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm…
BCH Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị bầu bổ sung  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Featured
      Sáng ngày 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện…
Page 1 of 49