Xây dựng Đảng
     Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 2/8 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc…
      Sáng ngày 31/7, HĐND thị trấn Hưng Hà họp kỳ thứ tư nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban…
      Chiều ngày 14-7, Đoàn giám sát Huyện ủy do đồng chí Bùi Xuân Phóng- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà làm trưởng đoàn đã làm việc…
     Sáng ngày 14/7/2017, đoàn giám sát Huyện ủy Hưng Hà do đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm trưởng đoàn…
     Sáng ngày 23/6, Thường trực Huyện ủy triệu tập hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban…
Page 20 of 43