Xây dựng Đảng
      Chiều ngày 14-7, Đoàn giám sát Huyện ủy do đồng chí Bùi Xuân Phóng- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà làm trưởng đoàn đã làm việc…
     Sáng ngày 14/7/2017, đoàn giám sát Huyện ủy Hưng Hà do đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm trưởng đoàn…
     Sáng ngày 23/6, Thường trực Huyện ủy triệu tập hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban…
     Chiều ngày 19/6/2017, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn huyện Hưng Hà tại 4 điểm: Xã Canh Tân, Thái Phương, Đoan Hùng…
     Sáng ngày 10/6/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện đoàn Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà lần thứ XV, nhiệm kỳ…
Page 18 of 40