Xây dựng Đảng
  Nhân kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2/9; thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Hưng Hà về việc tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết hội…
Sáng ngày 10/8, Đảng bộ thị trấn Hưng Hà đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trương ương 7 khóa XII. Đ/c Bùi Xuân Phóng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng…
Sáng ngày 9/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận 32 - KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị và…
Ngày 30 và 31/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa…
Page 16 of 54