Xây dựng Đảng
     Chiều ngày 20 và ngày 21/12, BTV Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung…
       Sáng ngày 15/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm…
      Vụ xuân 2018, thị trấn Hưng Hà gieo cấy trên 200 ha bằng các giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao bằng phương thức mạ nền cứng và gieo thẳng, gieo…
     Sáng ngày 14/12/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Bí…
     Sáng ngày 27/11/2017 tại xã Văn Cẩm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri với đại biểu cử tri 17 xã trong huyện Hưng Hà gồm: TT…
Page 10 of 39