Xây dựng Đảng
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ các xã, thị trấn đã tập trung…
Sáng ngày 7/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Hà khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị, giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2017. Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh…
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường…
Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930 – 3/2/2017) và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Sáng ngày 2/2, thị trấn Hưng Hà…
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Hà đã tuyên truyền…
Page 10 of 29