Xây dựng Đảng
     Chiều ngày 18/8/2017, Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện, Đảng bộ quân sự huyện, chi bộ Đài phát thanh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện học tập…
      Sáng ngày 11/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng…
     Sáng ngày 04/8, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm…
      Sáng ngày 03/8,  Chi bộ Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ (2017- 2020). Đ/c Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên, Phó Chủ…
     Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 2/8 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc…
Page 10 of 33