Xây dựng Đảng
       Chiều ngày 16/7, Tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Vũ…
      Sáng ngày 10/7, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công  tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6…
     Chiều ngày 5/7, Huyện ủy Hưng Hà tô chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh…
      Sáng ngày 3/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III. Đồng chí Bùi Xuân Phóng -…
     Sáng ngày 20/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng  cập nhật kiến thức và thông tin thời…
Page 9 of 62