Xây dựng Đảng
      Ngày 24/1, Đảng bộ xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII…
       Sáng ngày 8/1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Ban xây dựng đảng của Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính…
      Sáng ngày 29/12, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng,…
       Sáng ngày 28/12, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 đối với tập thể và từng các nhân đồng chí…
     Chiều ngày 20 và ngày 21/12, BTV Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung…
Page 8 of 37