Xây dựng Đảng
     Sáng ngày 23/6, Thường trực Huyện ủy triệu tập hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban…
     Chiều ngày 19/6/2017, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn huyện Hưng Hà tại 4 điểm: Xã Canh Tân, Thái Phương, Đoan Hùng…
     Sáng ngày 10/6/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện đoàn Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà lần thứ XV, nhiệm kỳ…
     Chiều ngày 9/6/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện đoàn Hưng Hà đã tổ chức phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà, lần thứ…
     Sáng ngày 29/5, Công an huyện Hưng Hà tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng…
Page 7 of 29