Xây dựng Đảng
HĐND xã Điệp Nông đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ…
Sáng ngày 4/7, HĐND xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng…
Sáng ngày 2/7, HĐND xã Tây Đô khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ thứ nhất. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên…
Sáng ngày 02/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Kim Trung đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó…
Ngày 30/6, HĐND xã Dân Chủ đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV…
Page 57 of 68